aida.bg
Вечер на рода с Аида
Обещах да правим вечерни работни срещи с тези от вас, които искат да поставят своите лични и родови проблеми пред група. Първите ни такива бяха изключително полезни и се получиха важни осъзнавания…