aicc.org.cn
2018年美国个人报税有五大改变
美国国税局根据联邦法令公布,2018年美国纳税人所得扣除额和免税额有五大改变: 1. 标准扣除额:联合报税的已…