ahmetmurati.com
IT, programim, Java, C#, Web development, and lastly poetry work - Nëse i keni harruar fjalëkalimin e ruajtur në Chrome
Nëse i keni të ruajtura kredencialet e ueb faqeve atëherë dhe keni harruar fjalëkaliminin e kompjuterit si dhe fjalëkalimet në Chrome janë të enkriptuara. Programi i punuar në gjuhën python version…