ahmetmurati.com
IT, programim, Java, C#, Web development, and lastly poetry work - Përshëndetje, mësimi i dytë foljet ndihmëse në kohën e pakryer
Në mësimin e dytë do të mësojmë për foljet ndihmëse në kohën e tashme. U drugoj lekciji ćemo naučiti pomoćnog glagola u nesavršenu vremenu. In the second lesson, we are going to learn for auxiliary…