ahmetmurati.com
Përshëndetje, ky është mësimi i parë - Ahmet Murati
Në mësimin e parë do të mësojmë për përemrat vetor si dhe foljet ndihmëse në kohën e tashme. U prvoj lekciji ćemo naučiti lične zamjenice i pomoćnog glagola u sadašnjem … Continue reading Përshëndetje, ky është mësimi i parë