ahmetmurati.com
IT, programim, Java, C#, Web development, and lastly poetry work - Përshëndetje, ky është mësimi i parë
Në mësimin e parë do të mësojmë për përemrat vetor si dhe foljet ndihmëse në kohën e tashme. U prvoj lekciji ćemo naučiti lične zamjenice i pomoćnog glagola u sadašnjem vremenu. In the first lesson…