ahmetmurati.com
Nëse keni parë reklama të padëshiruar në Skype - Ahmet Murati
Nëse keni pas rast të shihni reklama të padëshiruara në dritaren e Skype një nga mënyrat më të lehta për ta bllokuar këtë është ta hapni skedarin hosts nga C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts … Continue reading Nëse keni parë reklama të padëshiruar në Skype