ahmetmurati.com
Konvertimi i tekstit nga shkronjat serbe latine në ato cirilike - Ahmet Murati
Nëpër punë të ndryshme kam parë që ka pasur njerëz të kenë mosnjohuri në leximin e shkrimeve me alfabet cirilik. Tani e kam bërë këtë program që e kthen tekstin … Continue reading Konvertimi i tekstit nga shkronjat serbe latine në ato cirilike