ahmetmurati.com
Informata në lidhje me procesin e njohjes së diplomës nga Kosova - Ahmet Murati
Së pari duhet të konsultoni faqen e Anabin kmk. URL: https://anabin.kmk.org/anabin.html Këtu duhet të shkoni dhe ta plotësoni formularin aty e pastaj iu dërgohet në postën elektronike. Këtë dokument duhet … Continue reading Informata në lidhje me procesin e njohjes së diplomës nga Kosova