ahmadi74.wordpress.com
Menertawai Indonesia Ala Mahbub
Membaca kumpulan tulisan Mahbub di buku ini seperti memboyong kita ke masa lalu. Urutan kejadian nampaknya memang disengaja editor agar pembaca memahami jejak peristiwanya, ketimbang pilihan topik.…