ahava528.com
נזקי הקרינה בצבא
מוזמנים לקרוא מסמך של מיכאל פלג על נזקי הקרינה הבלתי מייננת בצבא ויותר. תמצאו רשימה נחמדה של מקורות ומחקרים למרות שיש עוד אלפי מחקרים נוספים על נזקי הקרינה הבלתי מייננת, הנה המסמך כאן. והנה המקור והנה ידיעה חדשה על