ah-sp.com
What is Thunder?
Bismillahi Wal Hamdullillah Was Salaatu Was Salaamu ‘Alaa Rasoolillahi Ammaa Ba’d: Imaam At tirmidhi mentions his chain of narration going back to Ibn Abaas – Radhiyallahu ‘…