ah-sp.com
From the Bliss of Jannah!
Bismillahi Wal Hamdullillah Was Salaatu Was Salaamu ‘Alaa Rasoolillahi Ammaa Ba’d: Indeed from the belief of Ahlus Sunnati Wal Jamaa’ah is the belief in the presence of the Jannah…