agusbudiawan.wordpress.com
Melihat Grebeg Maulud Jogja
Judul: Grebeg Maulud | Foto: Agoes Boediawan | Lokasi: Alun-alun Lor, Jogjakarta, Jawa Tengah | Tanggal: 15 Februari 2011.