agrarius.eu
Lignohumat Super – preparat humusowy – Sklep Agrarius
Najnowszej generacji mocno skoncentrowane kwasy humusowe (huminowe i fulwowe) pochodzace z przerobu ligniny, do poprawy struktury i jakoĊ›ci gleby.