agnieszkazak.com
Moje opowiadanie w „X. Antologia opowiadań fantastycznych”
Właśnie ukazała się „X. Antologia opowiadań fantastycznych” – zbiór tekstów wybranych w konkursie z okazji dziesięciolecia „Creatio Fantastica”. Z wielką dumą przypominam, ż…