agnieszkazak.com
Podsumowanie CampNaNo 2016
Dokonałam rzeczy niezwykłej – napisałam ponad 12 tys. słów nie osiągając przy tym kompletnie niczego. Bardzo to smutne i pesymistyczne, dlatego zapraszam do archiwum w poszukiwaniu weselszych postó…