agnieszkazak.com
Wyniki Czytnikoliczenia – najpopularniejszy Kindle
Virtualo opublikowało wyniki Czytnikoliczenia. Akcja miała miejsce w maju i czerwcu 2014 r. Ponad 5500 osób wypełniło ankietę dotyczącą liczby czytanych e-booków, używanych do tego urządzeń i zwycz…