agnieszkazak.com
Sherlock Holmes w domenie publicznej – musiał to potwierdzić sąd
Arthur Conan Doyle zmarł w 1930 r., wydawać by się więc mogło, że możemy korzystać z jego twórczości bez wyrzutów sumienia. Jednak w magicznym świecie praw autorskich nic nie jest oczywiste, zwłasz…