agnieszkadrummer.wordpress.com
Każdy się uczy…
OK, Wy uczycie się niemieckiego, a ja się właśnie uczę wysyłać newslettery ;)