agnieszkadrummer.wordpress.com
Kamień filozoficzny „do niemieckiego”
Alchemicy przez całe wieki poszukiwali kamienia filozoficznego – substancji zmieniającej metale nieszlachetne w szlachetne (a zwłaszcza oczywiście w złoto!). Ja również od wielu lat poszukuję…