agnieszkadrummer.wordpress.com
Jak się NIE NAUCZYĆ języka?
Praktycznie wszyscy uczą się w szkole przynajmniej jednego języka obcego, jednak tylko niektórzy z nich potrafią się nim potem faktycznie posługiwać praktycznie. Dlaczego? Dlaczego ucząc się języka…