agnieszkadrummer.wordpress.com
doch
Jakże w innych językach brakuje słówka „doch”! W słownikach znajdziemy różne tłumaczenia, np. jednak, jednakże, lecz, ależ, przecież… Tak, w tych wypadkach także używamy „do…