agnieszka-drummer.com
Spis treści CA
Codziennik składa się z kalendarium – czyli 365 „odcinków” na każdy dzień roku oraz rubryk na własny indywidualny plan nauki (oraz regularne rozliczanie się z niego) każdego posia…