agnieszka-drummer.com
O książce NKBN
Dla kogo jest ta książka? Ten poradnik jest dla Ciebie, jeśli: pracujesz w polskiej lub niemieckiej firmie utrzymującej kontakty pisemne (listowne/mailowe) z Niemcami (lub innymi krajami niemieckoj…