agnieszka-drummer.com
Pierwsza lekcja Metody AD
Materiał całego kursu na www.metodaad.pl składa się z 280 jednostek. 200 – to lekcje od 1 do 200. 80 – to testy, czyli powtórki. Są zawsze dwie powtórki po każdych pięciu lekcjach. Kurs…