agentianewsbihor.ro
Propunere de modificare a taxelor - Agenția News Bihor
Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Județean Bihor se propune aprobarea taxelor și tarifelor locale pentru anul fiscal 2019. Propunerile de taxe și tarife locale ale direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Bihor și ale instituțiilor subordonate au fost elaborate în conformitate cu prevederile art. 491 privind indexarea impozitelor și taxelor locale din Legii nr. 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.