agderkomrev.no
Samarbeid med Rogaland Revisjon IKS
Agder Kommunerevisjon IKS og Rogaland Revisjon IKS avsluttet i går en todagerssamling i Stavanger der de to enhetene diskuterte muligheten for et fo