agacose.com
Asefa Seguros lanza ESECON - Escola de Seguros de Construción Online
Asefa Seguros puxo en marcha a primeira escola online sobre seguros de construción, (www.esecon.es), coa que se pretende achegar a industria da construción e os seus seguros á sociedade. O obxectivo principal de ESECON é proporcionar ao usuario, de maneira comprensible, dinámica e visual, o acceso a información sobre cada un dos seguros que interveñen no