afrikaambalaj.com
Yandan Körüklü Kahve Torbaları - Afrika Ambalaj
İsimden de anlaşılabileceği üzere yandan körüklü kahve torbaları, her iki yanında körükleri bulunan ambalajlardır. Bu ambalajlar kendi içlerinde, quadro ambalaj, sırttan kaynak ambalaj ve kare taban ambalaj olmak üzere üçe ayrılırlar. Aslında görsel olarak birbirlerine oldukça benzerler. Hatta bu ambalajlara...