afrika-times.com
Spread of Wahhabism was done at request of West during Cold War – Saudi crown prince
Wahabi waxaanu samaynay si aanu qayb uga noqono, dagaalkii qaboobaa