africangospellyrics.com
Izinyembezi (Tears) Lyrics by Mthoko Nkosi
Lezinyembezi, engizikhalile manje zesuliwe (These tears, which you have shed, have been wiped away) Lobubuhlungu, ong’zwise bona, manje budlulile (The pain, which you have felt, is now is gon…