africangospellyrics.com
Ofana Naye (Who is Like Him) Lyrics by Tebello Sukwene
Angimbonanga ofana naye (I have not seen anyone like Him) ofana naye, ofana naye (Who is like Him, like Him) Hayi, angimbonanga ofana noJesu (No, I have not seen anyone like Jesus) Angimbonanga ofa…