africangospellyrics.com
Papa (Father) Lyrics by Semeiyan Kaorri ft. Emmy Kosgei
Ye Papa, papa (Father, Father) Mikiteseremi enkai (Receive my Worshipo) Enkai nabo te uni (God three in one) Mikile punyeki enkai (Be glorified)