africangospellyrics.com
Atainyosha Njia Yako (He Shall Straighten Your Path) Lyrics by Paul Clement ft. Calvin John
Atainyosha njia yako (He shall straighten your path) Atainyosha njia yako (He shall straighten your path) Ina mabonde mengi (It truly has many valleys) Ina vikwazo vingi (It has many obstacles) Ata…