africangospellyrics.com
Ukwiye Amashimwe (You Deserve the Praise) Lyrics by Simon Kabera
Refrain: Ukwiye amashimwe Yesu (You deserve the praise, Jesus) Imirimo yawe irantangaje (Your works are amazing) Hari ibyo unkoreye ntarasenga (There so much youved done before I prayed) Undema um…