africangospellyrics.com
Ngamthola (I Found Him) Lyrics by Mnqobi Nxumalo (Joyous Celebration 23)
Ngamthola, Ngamthola, Ngamthola! (I found Him, I found Him, I found Him!) Mina Ngamthola (I have found Him) Ngamthola, Ngamthola, Ngamthola! (I found Him, I found Him, I found Him!)