africangospellyrics.com
Inuka (Arise) Lyrics by Florence Andenyi
Inuka uangaze (Arise and shine) Nyota yako inang’aa (For the Glory in you shines) Inuka uangaze (Arise and shine)