africangospellyrics.com
Zala na ngai (Be with me) Lyrics by Deborah Lukalu
Yawhe zala na ngai (Lord be with me) Zala na ngai (Be with me) Mosusu te, kaka se yo (No one else, but YOu) Yawhe! (Lord)