africangospellyrics.com
Makomborero (Blessings) by Minister Michael Mahendere
Ndaverenga makomborero (I’ve counted all my blessings) Ndaona akawanda (And saw that they are many) Kupfura kukundikana (More than my failures ) Ishe Jesu ndokutenda (I say Lord Jesus, tha…