africangospellyrics.com
Wafika (You Arrived) Lyrics by Dr. Tumi
Wafika, wafika kimi (You arrived, You came to me) Kuthol’ uphila okunaphakade(And I found eternal life) Wamphefum’lela (You renewed my health) Wathol’phil’ emthonjeni wak…