africangospellyrics.com
Onwanwani (God of Wonders) Lyrics by Joe Mettle
Yɛsom nyame a, ɔyɛ Ɔnwanwani (We serve a God who is full of Wonders) Bibiara nso no yɛ (There is nothing impossible to Him) Ɔno na ɔkasa, dze nyinara ye dzin (When He speak, there is a silence) Bi…