africangospellyrics.com
Impilo Yami (My Life) Lyrics Sung by Simunye Male Chorus
Somandla(Almighty) Uzugcin’impilo yam’ (You preserve my health) Us’ uphinde ukhusele umoya wam’ (You also protect my spirit) Ukhusel’ umoya wam’ (You protect my soul)