africangospellyrics.com
Kumbele Tulaya (Forward We Go) Lyrics by Golden Vocals
(Sung in Tonga) Mukumuna kwa moyo wangu (In the quietness of my heart) Ndalanga Kujulu (I look to heaven) Jesu ambaula ambebo (Jesus speak to me) Kwinda mumuya (Through your Holy Spirit) Kosondela …