africangospellyrics.com
Umoya we Nkosi (The Spirit of God) Lyrics by Soweto Gospel Choir
(Sung in Zulu) Refrain: Wamemez’ uEzekiya (Ezekieal Prophesized) Ethi mathambo, Mathambo hlangani (And the dry bones became flesh) (Repeat) Umoya we Nkosi (The Spirit of God) Wathat’ uE…