africangospellyrics.com
Uvalo Lwam Lwaphela (My Fear is gone) Lyrics by Jabu Hlongwane
(Sung in Zulu) Chorus: Uvalo lwam lwaphela (My fear is gone) Wavus’ umoya wami (He renewed my spirit) Wangethula umthwalo (He took away my burden) Wangishiya neculo (And left me with the song…