africangospellyrics.com
Igama likaJesu (The name of Jesus) Lyrics Charisma and Nomthy (Joyous Celebration 15)
(Languages: Zulu, English) Alikh’ elinye igama la (There is no other name) Esisindiswa ngalo (In all the earth) Ilona lodw’ elinamadla (None as powerful) Igama likaJesu (Only the name o…