africangospellyrics.com
Wewe Pekee (You Alone) by Alice Kamande
Nafungua kinywa changu, nikusifu Baba (I open my mouth, to praise you father) Umenitendea nimefika sasa hapa (You have done good for me so far) Wewe kweli ni rafiki, Unaniongoza ninapopotea (You ar…