afiti.pl
ZROZUMIEĆ DZIECKO Z ADHD I POMÓC MU - Afiti.pl
ADHD jest zaburzeniem wciąż słabo zbadanym. W książce ZROZUMIEĆ DZIECKO Z ADHD I POMÓC MU Autorka przedstawia aktualny stan wiedzy psychologów, psychoterapeutów i pedagogów na temat zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, wiedzy dotyczącej między innymi jego przyczyn i diagnozy.