aff.a.se
Totalförsvar Öland
inbjuder till Totalförsvar Öland Program 10:00 – Totalförsvar Öland öppnas 10:05 – Genomgång och visning inför fallskärmshoppning 10:15 – Fallskärmshoppning Ytbärgning med helikop…