aff.a.se
Hotet från Ryssland kräver starkt försvar
Vid försvarsdebatten i Malmö deltog, från vänster, generalmajor Karlis Neretnieks, försvarsutskottets ledamöter Jan R Andersson (M) och Roger Richthoff (SD), försvarsberedningens ordförande Björn v…